Diskuse o biopalivech na evropské scéně pokračují

Litevské předsednictví během Rady ministrů pro energetiku na konci minulého roku představilo kompromisní návrh na zvýšení podílu biopaliv první generace, které je možné vykazovat pro účely naplnění celoevropských cílů pro obnovitelné zdroje energie (OZE) v dopravě. Informace přinesl měsíčník Biofuels International.

Předsednictví navrhlo sedmiprocentní podíl namísto současného šestiprocentního, dále zrušení 2.5% dílčího cíle resp. podílu pro biopaliva druhé generace a odstranění povinnosti vykazovat faktor nepřímých změn ve využívání půdy (indirect land use change, ILUC). Návrh počítal rovněž s rozšířením množiny komodit, jež by bylo možné vykazovat násobně (a snadněji tak dosáhnout celkového 10% cíle).

Veškeré body návrhu však byly díky sedmi členským státům na prosincovém hlasování odmítnuty. “Naneštěstí došlo k vytvoření poměrně nesourodé koalice států; jak těch velmi ambiciózních, tak těch, kteří představují pravý opak. Proto k dosažení kompromisu nedošlo,“ vysvětlil litevský ministr pro energetiku Jaroslav Neverovic.

Vzhledem ke konci mandátu Evropského parlamentu v dubnu 2014 se problematiku nepodaří vyřešit dříve než v druhé polovině tohoto roku, kdy bude Evropské radě předsedat Itálie.

Neúspěch hlasování o litevském návrhu jen dokresluje obtížné hledání shody napříč rozdílnými zájmy členských zemí a jednotlivých segmentů odvětví biopaliv. Zatímco Nizozemsko, Itálie, nebo Belgie považovali návrh za příliš slabý, země jako Polsko či Maďarsko nesouhlasí se samotným principem omezování podílu biopaliv první generace.

Pojďme se podívat na situaci s oběma typy biopaliv – jak bioetanolu E85, který má za cíl být alternativou benzínu, tak bionafty, která poskytuje úsporu uživatelům dieslových motorů.

Asociace výrobců bioetanolu výsledek vítá, kritizuje však nízké limity

Evropská asociace výrobců bioetanolu (The European Renewable Ethanol Association, ePure) výsledek hlasování přivítala. Podle ePure se nyní mohou politici soustředit na hodnocení nových vědeckých poznatků v oblasti ILUC a možností jak zmírňovat případné negativní dopady, a současně uvažovat nad “stabilním a ambiciózním politickým rámcem pro obnovitelné zdroje energie (OZE) do roku 2030.“

Emmanuel Desplechin, ředitel pro energetiku a životní prostředí v rámci asociace ePure považuje aktuální 6% limit pro konvenční biopaliva, zavedený jen několik let po přijetí evropské legislativy v oblasti biopaliv, za velmi špatný signál pro investory. „Takto nízký limit je možné naplnit výhradně prostřednictvím bionafty a ohrožuje tak 8 miliard investic (EUR), a 70. tisíc pracovních míst vytvořených v „bioetanolovém průmyslu“. Pro producenty etanolu by byl přínosem 8% limit pro konvenční biopaliva, alternativně specifický cíl OZE pro benzín, pokud chceme zajistit návratnost investic a předpoklady pro případný růst,“ říká Desplechin.

ePure prohlašuje, že zatímco evropské společnosti představují světovou špičku v oblasti inovací, k rozvoji kapacit etanolového sektoru dochází spíše mimo kontinent, v zemích s příznivějšími a stabilnějšími podmínkami.

Odvětví biopaliv bude hrát významnou úlohu pro rozvoj evropského zemědělství,“ vysvětluje Brandstrup, „Sektor biopaliv potřebuje zemědělské komodity a na oplátku poskytuje koncové produkty, jako např. proteiny/krmiva. Legislativa by měla docenit roli výroby bioetanolu pro produkci proteinů. Značná část krmiv se v důsledku domácího nedostatku dováží z Jižní Ameriky, což má negativní dopady na tamní životní prostředí,“ vidí příležitost v oboustranně výhodném nastavení politik v oblasti zemědělství a biopaliv Sven Brandstrup, CEO významné dánské společnosti Hveti.

Zástupci producentů bionafty volají po hlubším pochopení

V Evropské unii se v roce 2012 spotřebovalo 11,4 milionů tun bionafty, nad budoucností sektoru však visí mnoho otazníků. Evropská asociace výrobců bionafty (European Biodiesel Board, EBB) volá po hlubším pochopení všech souvislostí produkce bionafty, tak aby bylo možné dosáhnout vyváženého kompromisu napříč evropskými institucemi. “Provozovatelé v odvětví bionafty již prokázali svoji udržitelnost, vždyť již v současnosti musí splňovat přísné předpisy. Zavedení kritérií pro ILUC může zlikvidovat celé odvětví; s ohledem na současné informace by žádný produkt nesplnil požadavek na 60% úsporu emisí skleníkových plynů,“ komentuje současnou situaci manažerka EEB Isabele Maurizi.

Zároveň se domnívá, že Evropská unie potřebuje vnímat dlouhodobější horizont cílů pro OZE po roce 2020 a hledět tak i k výhledu do roku 2030 resp. 2050. “Každé alternativní obnovitelné palivo je přínosem pro životní prostředí, proto bychom rádi viděli, aby se trh s biopalivy rozvíjel a objem navyšoval.“

Foto: stock.xchng