Dobrá zpráva pro motoristy. Vláda schválila program na podporu biopaliv do roku 2020

Vláda ve středu 6. 8. 2014 během svého jednání schválila nový program podpory biopaliv pro roky 2015 – 2020. Dokument navazuje na předchozí program, který vyprší v červnu 2015 a představuje důležitý rámec pro zachování stability odvětví výroby biopaliv a jeho další rozvoj.

Zvýhodnění biopaliv na dalších 5 let je příznivou zprávou automobilisty, kteří chtějí ušetřit a zároveň vyzkoušet alternativu k dováženým fosilním palivům. Program je pozitivním signálem pro řidiče, kteří zareagovali na nabídku biopaliv u čerpacích pump a investovali do přestaveb svých vozidel. Výhodná je i pro čerpadláře, kteří v biopalivech našli vítané zpestření své nabídky, nebo pro zcela nový trh přestaveb vozidel na biopaliva. Zajímavá je i pro firmy, které biopaliva využívají v rámci svých vozových parků, čímž získávají nezanedbatelnou konkurenční výhodu.

Tak jako v předchozích letech Program zajistí kromě přimíchávání bionafty a bioethanolu do motorové nafty a benzínu také nabídku standardizovaných vysokoprocentních směsí biopaliv resp. čistých biopaliv. Podporu si tak uchovávají v Česku již zdomácnělá paliva s vyšším obsahem biosložky, jako je například směsná motorová nafta SMN 30, čistá bionafta B100 nebo populární palivo pro benzínové motory E85.

Nový Program navazuje na současný model podpory formou daňového zvýhodnění, tj. nulová nebo minimální spotřební daň na čistá standardizovaná biopaliva (B100, čistý rostlinný olej, bioplyn) a úleva na spotřební dani u vysokoprocentních směsí ve výši odpovídající množství biosložky ve směsi.

Program předpokládá mírný rostoucí trend spotřeby již v současnosti používaných čistých a vysokoprocentních biopaliv – B100, SMN 30 a E85, a od roku 2016 také uplatnění novějších produktů jako jsou etanol E95, čistý rostlinný olej nebo bioplyn.

Program rovněž počítá s rozvojem moderních biopaliv 2. a 3. generace, která jsou vyráběna z nepotravinářských surovin. Pro zvýšení konkurenceschopnosti se i u těchto biopaliv navrhuje plné osvobození od spotřební daně z minerálních olejů.