E10 – nový druh paliva i v České republice?

V souvislosti s nutností plnit evropské cíle v oblasti biopaliv se pravděpodobně i na trhu paliv v České republice chystá brzké uvedení nového palivo E10, které již známe například z Německa.

Mluvit v této souvislosti o úplně novém palivu je asi trochu nadnesené, přesto se s uvedením tohoto paliva chystají změny, které možná některého motoristu překvapí. Jde v podstatě o běžný benzín BA95, do kterého se bude přimíchávat až 10% bioetanolu. Již dnes se ve většině objemu benzínu na našem trhu objevuje biosložka, avšak pouze do úrovně 5 % celkového objemu. Současná technická norma na benzín ČSN EN 228 tento obsah bioetanolu připouští, aniž by se toto palivo muselo na pumpách nějak odlišovat od benzínu bez biosložek. Uvedená norma však nově připouští i vyšší přimíchávání bioetanolu – právě do výše 10%, avšak při splnění 2 podmínek:

1)      Toto palivo je nutné na pumpách odlišit od stávajícího benzínu BA95 s obsahem biosložky do 5 % (tzv. E5).

2)      Distributoři paliv, pokud chtějí na pumpách uvést palivo E10, musí až do konce roku 2018 rovněž uvádět na trh i palivo E5, které mohou bez problému tankovat i starší auta.

Co tedy nutí distributory zaobírat se myšlenkou uvedení nového paliva E10? Stručně řečeno legislativa a sankce z ní vyplývající. Česká republika, stejně jako všechny ostatní členské státy EU, se zavázala, že do roku 2020 bude podíl biopaliv v dopravě činit 10 %. Tento cíl by se teoreticky dal splnit i současnou úrovní nízkoprocentního přimíchávání za současného dalšího rozvoje vysokoprocentních biopaliv jako například směsná motorová nafta SMN30, čistá bionafta B100 nebo palivo E85. Jejich distribuci se však především „prémiové“ pumpy usilovně brání, navíc cíl roku 2020 je ještě dost daleko. Co ale není tak daleko, je další úkol, který musí distributoři splnit už v roce 2017, a to je 4% snížení emisí skleníkových plynů u sortimentu jimi distribuovaných paliv. V současné době je povinnost snížení na úrovni 2 %, což se všem subjektům na trhu prostřednictvím dnešního povinného přimíchávání biosložek zatím daří. Cíle v roce 2017 již však touto úrovní biosložek dosáhnout nelze.

Připomeňme si, že dnes je úroveň přimíchávání nastavena na úrovni 4,1 % u benzínů a 6 % u nafty a úspora skleníkových plynů u současně používaných biopaliv se pohybuje kolem 50 %.

Proto, aby distributoři byli schopní splnit i cíl pro rok 2017, bude nutné přikročit ke zvýšení objemu přimíchávání biopaliv, jak v rámci povinného nízkoprocentního „blendingu“, tak i v rámci dalšího rozvoje vysokoprocentních biopaliv. Kombinací obou přístupů je pak možné dosáhnout v roce 2017 objemu přimíchávání biopaliv někde kolem 7 – 8 %, což by při dalším tlaku na rozvoj biopaliv 2. generace, která má úsporu skleníkových plynů podstatně vyšší, mohlo stačit. Zvýšení objemu biosložek v benzínech až na úroveň 10 % a zavedení E10 je však u nás nevyhnutelné.

Z evropského pohledu není E10 žádným velkým nováčkem. Poměrně často se s ní lze setkat na pumpách v zemích západně od nás, především pak v Německu nebo ve Francii. Poměrně v živé paměti je zavedení tohoto paliva E10 v Německu začátkem roku 2011, kde jak stát, tak i distributoři podcenili informační kampaň k tomuto palivu a řidiči pak nevěděli, zda toto palivo natankovat mohou či nikoliv a nastal chaos.

Pro klid českého řidiče se nakonec ukázalo, že toto palivo pro současný vozový park žádným problémem není. Většina výrobců vozidel se shoduje v názoru, že pro auta s datem výroby 2000 a dál je provoz na E10 bez jakýchkoliv omezení. Automobilům se starším datem výroby (speciálně u nás ještě například poměrně rozšířené Felicie 1,3 MPI) je nutné vyměnit některá pryžová těsnění v palivové soustavě, případně je ještě „dojezdit“ na benzín E5.

Přítomnost 10% bioetanolu nemá na vlastnosti benzínu (až na vyšší obsah kyslíkatých látek) žádné praktické dopady. I přesto, že výhřevnost bioetanolu je nižší než benzínu, nemá jeho 10% přítomnost žádné významné dopady ani na spotřebu, ani na výkon, případně na horší startovatelnost vozidla. Zvýšení spotřeby v řádu několika málo procent je vyváženo na pumpách nižší cenou oproti ceně E5, takže není důvod se tomuto palivu vyhýbat.

Uvidíme, jakou strategii uvedení tohoto paliva jednotlivé značky pump u nás zvolí, je možné, že E10 se na českém trhu objeví už v příštím roce.