Výroba bioetanolu 2. generace v USA

Před spuštěním je další z nových rafinérií druhé generace na celulózový bioetanol na americkém středozápadu. Jde o nově dostavěnou továrnu společnosti POET v Emmetsburgu v Iowě.

Továrna, která již dnes vyrábí konvenční bioetanol z kukuřice, bude nově využívat celulózové kukuřičné zbytky – odpad z klasů, plevy a kukuřičnou slámu. Podnik v Emmetsburgu bude spotřebovávat 258.000 tun kukuřičných zbytků, které se přetvoří na 25 miliónů galonů bioetanolu (cca 100.000 m3). Ve stejnou chvíli bude vyrábět páru a bioplyn a dodávat je technologii původní etanolové jednotky. To drasticky vylepší uhlíkovou stopu rafinérie a sníží potřebu použití zemního plynu.

Hlavní nové technologické změny oproti konvenční továrně se odehrávají v technologiích dodávek surovin, manipulace a přípravy celulózového materiálu a úpravy vstupní suroviny před fermentací.
Biomasa se bude dovážet ze zhruba 70 kilometrového okolí Emmetsburgu. V létě vedení společnosti pracovalo na zajištění vstupních dodávek. Rafinérie nakupuje přímo od farmářů a ne přes další dodavatele. Je to dobrá nová příležitost odbytu pro venkovské podnikatele, často mladé zemědělce z farmářských rodin, kteří nyní investují do lisů na válcové balíky. Většina skladových kapacit bude přímo na farmách, ale i rafinérie má vlastní sklady o rozloze je cca 9 hektarů, což stačí na třítýdenní výrobu bioetanolu.

V zájmu udržitelnosti výroby bioetanolu z kukuřičných zbytků a nutnosti zachování úrodnosti půdy a bilanci uhlíku, rafinérie využívá jen 25 % nadzemních zbytků na obdělávaných polích neboli 1 tunu na akr (2,2 tuny na hektar). Zbytek je ponechán na poli.

Kukuřičná píce je dodávána v kulatých balících. Každý z nich váží asi 680 kg. Většina z nich se dodává přímo do budovy pro biomasu, kde jsou balíky rozřezány a plastový obal je odstraněn a převezen do kotle na tuhá paliva. Balíky jsou dále dopraveny do drtičky, materiál je proset a poslán na zpracování. Vedení očekává produkci 280-320 litrů z každé tuny surového materiálu. Navíc, energií z odpadů a zbytků může továrna nahradit téměř veškerou dodávku zemního plynu a část dodávek elektřiny.

Steve Hartig, ředitel společnosti POET-DSM Advanced Biofuels, sdělil, že v budoucnu půjde strategie firmy směrem budování hybridních továren dostavěním nové části k původní továrně výroby bioetanolu. V případě Emmetsburgu lze dále využít již existující zařízení, např. železniční vlečku či zařízení pro skladování bioetanolu, což výrazně snižuje investiční náklady.

 

Fakta o etanolu v USA
Podle RFA (Renewable Fuels Association – Asociace pro obnovitelná paliva) dnes existuje v USA 211 bioetanolových rafinérií. Většina z nich se nachází v „Kukuřičném pásu“ (Corn Belt, část amerického středozápadu). Většina továren využívá kukuřici jako hlavní surovinu, některé také přidávají čirok.

Továrny druhé generace jsou nyní ve výstavbě nebo těsně před otevřením v Emmetsville (Iowa, společnost POET), v Hugotonu (Kansas, společnost Abengoa), v Nevadě (Iowa, společnost Dupont) a v Galvě (Iowa, společnost Quad County Corn Processors).