Způsobují biopaliva kácení pralesů?

Produkce biopaliv v Evropě kácení pralesů nezpůsobuje. Jinak se ovšem deštné pralesy kácí dlouhá desetiletí z důvodu získávání zemědělské půdy a v poslední době k tomu opravdu přispívá i poptávka po energetických plodinách. Jednoznačně nemá smysl dovážet do České republiky etanol z Brazílie nebo palmový olej z Indonésie. Produkce oxidu uhličitého a dalších plynů podílejících se na globálním oteplování bude vyšší než jeho úspora při následném spalování dovezeného biopaliva. Nemluvě o tom, že při transportu bude pravděpodobně použito fosilních paliv. Více v podsekci Biopaliva a deštné pralesy.

 

↓ Připojte se k diskuzi

  1. Smrťák napsal:

    Ano. A hodně

Přidat komentář