Jsem novinář a hledám informace.

Biopaliva v ČR – aktuální situace

Už nyní se v České republice přimíchává do veškerého paliva nízké procento biosložky, necelých 5% bioetanolu do benzínu a necelých 7% metylesteru řepkového oleje do nafty. Do roku 2020 by se tento podíl měl zvýšit minimálně na 10%. Z celkového množství vyrobené energie by pak 13% mělo pocházet z obnovitelných zdrojů. Tolik naše závazky vůči Evropské unii podle směrnice 2009/28/ES.

Na biopaliva se vyplatí jezdit, vedle dalšího, i kvůli jejich nižší ceně. Je garantována osvobozením vysokoprocentních směsí a čistých biopaliv od spotřební daně. Principem daňové podpory je vždy daňová úleva na biosložku obsaženou v palivu. Pro nízkoprocentní povinné přimíchávání biosložky toto osvobození neplatí. Zatímco cena fosilních paliv se odvíjí od ceny ropy na světových trzích, cena biopaliv závisí hlavně na výši ceny dané potravinářské komodity, ze které je biosložka vyrobena. Nyní je jeden litr vysokoprocentního biopaliva E85 zhruba o 8-9 Kč levnější, než klasický benzín. Litr směsné motorové nafty i čisté bionafty stojí asi o 2-4 Kč méně než diesel.

Stáhněte si kompletní strategii – Víceletý program podpory dalšího uplatnění biopaliv v dopravě, kterou vypracovalo Ministerstvo zemědělství ČR.

Biopaliva a EU

Česká republika se zavázala, že do roku 2020 by se podíl povinného přimíchávání měl zvýšit minimálně na 10%. Z celkového množství vyrobené energie by pak 13% mělo pocházet z obnovitelných zdrojů. Tolik naše závazky vůči Evropské unii podle směrnice 2009/28/ES.

Přečtěte si právně závazné znění směrnice 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů.

Certifikace biopaliv a jejich udržitelnost

V květnu 2011 schválila Poslanecká sněmovna novelu zákona o ovzduší, jehož součástí je i certifikace biopaliv. Od 1. ledna 2012 se tak všichni od pěstitelů přes výrobce po distributory budou muset prokázat certifikátem, že při výrobě a dopravě biosložky byla splněna kritéria udržitelnosti. To znamená, že při použití prodávaného paliva vzniklo o 35% méně emisí oxidu uhličitého než spalováním nafty a benzinu. A to včetně toho, že se započítají emise uvolněné do ovzduší při jeho výrobě a distribuci. V roce 2017 to bude již 50%, o rok později dokonce 60%. Z této úpravy budou profitovat hlavně čeští zemědělci, protože jako dodavatelé lokálních surovin budou mít v rámci hodnocení výhodu před dovozci ze vzdálenějších zemí.

Podrobnosti o kritériích udržitelnosti a certifikaci biopaliv naleznete v článku Kritéria udržitelnosti výroby biopaliv Soni Hykyšové ze společnosti TÜV SÜD.

O čem je kampaň biopaliva frčí?

Tato informační kampaň není zelená. Její úlohou není lidem vnucovat: „jezděte na biopaliva, zachráníte planetu“. Ani by to nebyla pravda.

Jednoduše považujeme za důležité zvýšit informovanost široké veřejnosti o biopalivech, a to především kapalných. Víme, že začínáme v době, kdy se již několik let veřejným prostorem šíří různé spekulace.  Ať již na základě averze vůči čemukoli, co podporuje Evropská unie, nebo jako prostředek konkurenčního boje ze strany výrobců a distributorů fosilních paliv.

Biopaliva přitom nejsou nic nového a k autům patřila od samého počátku. Například první motory pro auta byly zkonstruovány právě pro ně. Na benzín se začalo jezdit až později. Rudolf Diesel představil v roce 1898 v Paříži motor na olej z burských oříšků. Rostlinný olej se potom používal až do roku 1920. Henry Ford zase sestavil motor na etanol z kukuřice. Za První republiky existovala v Československu ze zákona povinnost přimíchávat do benzínu 20% etanolu. Existovalo i palivo dynalkol, ve kterém tvořil etanol 50%, dalších30% benzen a pouze 20% zbylo na benzín.

Na biopaliva už dnes jezdí každý. Když tankujete do svých aut benzín nebo naftu, čerpáte i malé procento biosložky. U benzínu je to do 5% bioetanolu, u nafty dokonce 7% methylesteru řepkového oleje. Toto tzv. nízkoprocentní přimíchávání má však své meze a proto je dalším logickým krokem uplatnění vysokoprocentních směsí jako je například směsná motorová nafta SMN 30, B100, nebo lihobenzínové palivo E85. Tato paliva mají své vlastnosti, které by motorista měl znát předtím, než je natankuje. A o tom bude naše informační kampaň.

Respektujeme svobodu volby. Je na každém, jak si svou vlastní nádrž namíchá. Chceme veřejnosti představit automobily typu flexifuel, které jsou přímo od výrobce uzpůsobeny k jízdě na biopaliva, avšak kdykoli do nich můžete načerpat i normální benzín. Budeme informovat o přestavbách starších typů automobilů, aby byly schopné jezdit na biopaliva – i jim vždy zůstává možnost tankovat klasický benzín. A pro ty, kteří s biopalivy experimentují, naservírujeme dostatek informací, aby neučinili zbytečně negativní zkušenost. Protože i v případě ježdění na biopaliva se vyplatí dodržovat několik jednoduchých pravidel.

Chceme propagovat biopaliva, která jsou česká a nezdražují cenu potravin. Nechceme dovoz etanolu z Brazílie. Naopak. V České republice je asi 1 milion hektarů orné půdy, která může být využita k pěstování plodin pro biopaliva (cukrová řepa, řepka olejka). Tato půda by jinak ležela ladem, díky kvótám, které nám předepisuje EU. Pěstování rostlin pro biopaliva v českém prostředí tedy nepředstavuje hrozbu způsobující zdražování potravin, jak se někdy nepřesně namítá – v konkrétních případech se jednalo o nerovnováhu v rozvojových zemích ležících převážně na jižní polokouli. Pěstování plodin pro energetické využití naopak nabízí příležitost českému zemědělství a venkovu obecně. Od pěstitelů přes výrobce až po distributory – biopaliva jsou domácí záležitost, která zvyšuje zaměstnanost a snižuje naši závislost na dovozu ropy z politicky nestabilních arabských zemí nebo Ruska. To dochází každému, kdo se podívá na ceny benzínu, které neustále letí nahoru.

Biopaliva nejsou samospasitelná. Nemají produkty z ropy nahradit, ale vhodně doplnit. Představují prostě jednu z  příležitostí, jak se postavit ke skutečnosti, že ropy ubývá a její naleziště se nacházejí v hojné míře v politicky nestabilních oblastech. Její transport je navíc velmi náročný na energii. Proč pouze dovážet, když si část trhu můžeme pokrýt z vlastních, českých zdrojů? Jedná se o jedno z dočasných, avšak velice praktických řešení do té doby, než budou na trhu biopaliva druhé nebo třetí generace, motory na vodík nebo ještě něco dokonalejšího.

Formy prezentace kampaně

Web a internet

Tato informační kampaň je určena pro širokou veřejnost. Hlavním komunikačním kanálem a zdrojem informací bude web www.biopalivafrci.cz, který byl spuštěn v den startu kampaně – 25. 5. 2011. Web chce být otevřený diskuzi – je zde samostatné diskuzní fórum, které je propojeno s Facebookem. Na dotazy veřejnosti budou odpovídat odborníci – výkonný ředitel Biomu a manažer kampaně Ing. Jiří Trnka a předseda CZ Biomu Ing. Jan Habart, PhD. Plánujeme i reklamní bannery a další formy prezentace na zpravodajských, lifestylových a motoristických serverech.

Letáky a plakáty na čerpacích stanicích

Na čerpacích pumpách našich partnerů budou k dispozici informační letáky k nejčastějším typům vysokoprocentních směsí biopaliv, která jsou v ČR k prodeji. Pro benzínové motory je to bioetanol E85, pro diesely směsná motorová nafta SMN30 a bionafta B100 (FAME). Obsahují kromě vlastností i doporučení, jak s nimi správně zacházet, aby spotřebitelé neudělali zbytečně negativní zkušenost. Našimi partnery mezi distributory jsou ČEPRO, Venatrade a KM – Prona.

Automobily

Našimi generálními partnery jsou Škoda Auto a. s., její distrubotr Laureta, a.s. a výrobci biopaliv Tereos TTD, Agropodnik Jihlava a Preol. Dalšími partnery pak automobilka Ford, sítě čerpacích stanic Čepro a Vena Trade, a také firma Europecon zabývající se přestavbami benzínových aut na bioetanol – E85. Škoda zapůjčila pro potřeby kampaně dvě Octavie 1.6 typu multifuel, které jsou již od výrobce uzpůsobeny pro provoz na bioetanol E85. Mohou ale jezdit i na standardní benzín. Tato auta jsou testovací – budeme na nich zkoušet různé poměry směsí biopaliv a klasického benzínu, a to v různých ročních obdobích a teplotních podmínkách. Na automobilech jsou polepy s logem Biopaliva frčí a slouží tak zároveň jako pojízdná reklama. Budeme se s nimi prezentovat na autosalonech, veletrzích, dnech na vysokých školách spojených s vědou nebo novými technologiemi v oblasti paliv.