Podpora zemědělství a zaměstnanosti na venkově

V České republice je asi 1 milion hektarů orné půdy, která může být využita k pěstování plodin pro biopaliva (cukrová řepa, řepka olejka). Tato půda by jinak ležela díky kvótám, které předepisuje Evropská unie, ladem.

Pěstování rostlin pro biopaliva v českém prostředí tedy nepředstavuje hrozbu způsobující zdražování potravin, jak se někdy nepřesně namítá (v konkrétních případech se jednalo o nerovnováhu v rozvojových zemích ležících převážně na jižní polokouli). Pěstování plodin pro energetické využití naopak nabízí příležitost českému zemědělství a venkovu obecně. Od pěstitelů přes výrobce až po distributory.

Cena potravinářských komodit se velmi často mění. Zemědělci se tak každý rok znovu rozhodují, co vlastně budou pěstovat, aby neprodělali. Když už se konečně rozhodnou, riskují, že se cena toho, co pěstují, změní do doby, než sklidí, v jejich neprospěch. Pokud pěstují energetické plodiny, například pro lokální lihovar, bioplynku nebo výtopnu, budou mít na dlouhá léta zajištěný odbyt a stabilní ceny.

Biopaliva jsou domácí záležitost, která zvyšuje zaměstnanost a snižuje naši závislost na dovozu ropy z politicky nestabilních arabských zemí nebo Ruska. To dochází každému, kdo se podívá na ceny benzínu, které neustále letí nahoru.